នាទីកំណាព្យ
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី1.ធ្នូ 2018.ម៉ោង 7:42

ចិត្ដអូន
២៨. ២. ១៩៧៩ ម៉ោង ១១:៥៧
អ្វីដែល អូនសាង សាងដោយស្នេហ៍ ចិត្ដអូន អូនថែ ថ្នមជូនបង
ចិត្ដជាប់ជំពាក់ បួងសួងផ្សង​ប្រុស ជាចំបង ក្នុងជីវិត។
ធំធេង វែងឆ្ងាយ ជីវិតយើង ស្នេហ៍ឆ្ងាយចុះឡើង ប្រែជាជិត
ថ្ងៃភ្លឺយប់ដល់ គង់ ងងឹតស្នេហ៍សុខ ជាប់ដិត នឹងទុក្ខា។
កាលអូនស្នេហ៍បង កាយអូន«សុទ្ធ»បេះដូងមួយគត់ «ក្រពុំផ្កា»
អាយុអូន«ខ្ចី» បង «ស្នេហា»ម្ដេចឡើយ រៀមរ៉ា ឃ្លាតឆ្ងាយស្រុក។

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ខែក្ដៅ ខែស្រីហាលកាយ
យឹម កិច្ចសែ
បើកភ្នែកក្រឡង់ ធំម៉្លេះពៅ រាងរៅ ឆ្ងក់ត្រង់ ផ្ចង់ស្មារតី
អត់មាត់អត់ក អត់សំដីថ្ពល់ស្រីពណ៌ព្រឿង ស្រស់ដូចផ្កា។
ពេញខែត្រជាក់ លេចគល់ដោះ ល្អស្រស់អោយនឹក ខែសុរិយា
ខែក្ដៅ ខែស្រីស្រាត កាយាឱ កាយស្នេហា អោយចំប្រប់។
ស្រីចុះហែលទឹក នៅក្នុងបឹងហើយស្រី សន្ធឹង ហាលថ្ងៃអប់
បងគន់សំលឹង កាយល្អ «សព្វ»ស្រី«ល្អ»សំណព្វ ឲ្យ បង«ថ្នម»។

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

លាហើយ កុលាបក្រពុំ
យឹម-កិច្ចសែប៊ែរឡាំង ៣០.០១.១៩៨៦ ម៉ោង ១២:៣០ មេសា ១៩៨៤
សច្ចា ថា លាកុលាបហើយ ថ្ងៃមុខ ថ្ងៃក្រោយ លាលែងជិត
កុលាបក្រពុំ ក្រអូបពិតស្ដាយចិត្ដ ស្ដាយស្នេហ៍ ក្លិនបុប្ផា។
ពេញវ័យផ្ការីក ក្រអូបភាយ ទឹកអប់ លាបកាយ លាបកេសា
ក្រអូបល្វឹងល្វើយ ជាប់នាសាឱទេពកញ្ញា ផ្កាភ្នំពេញ។
កាលរស់នៅស្រែ ស្គាល់ចិត្ដក្សាន្ដពេលបានជួបក្រុង ប្រែទោម្នេញ
«ថើប»ផ្កាក្រអូប រួចឃ្លាតវិញទុក្ខស្នេហ៍ ទន្ទេញថា «លាហើយ»។

(((((((((( ចប់បរិបូណ៌ ))))))))))